Kanatlı Kediler Kitaplığı Bildirisi

Kanatlı Kediler Kitaplığı, çocuk olan her evde, her ilçede, her şehirde olması gerektiğine gönülden inandığımız, çocuk kitaplıklarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amacımızın ana nedeni, çocuklara, doğru düşünme, kendilerini doğru ifade edebilme becerileri kazandırmak ve bebeklikten itibaren tüm yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri yol arkadaşlarını nasıl bulabilecekleri konusunda onlara yardımcı olabilmektir.
Kanatlı Kediler Kitaplığı kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.
Tarafsızlık ilkesiyle bağdaştığı sürece bu alanda çalışma yapan diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.
Çocuk Kütüphanesi için öneride bulunduğu kitaplar, tavsiye edilmeden önceden mutlaka Kanatlı Kediler Kitaplığı Gönüllüleri tarafından okunmuş, incelenmiş ve çocuklara hangi açılardan katkısı olacağı yönünde değerlendirilmiş olacaktır.
Kanatlı Kediler Kitaplığı’nda değerlendirilecek kitap kategorileri farklı yaş gruplarına göre sınıflandırılmış olmakla birlikte her çocuk özelinde bu kitapların değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kanatlı Kediler Kitaplığı, çocuklara kitap okumayı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve doğru kitap okuma becerileri kazandırmak için çeşitli etkinlikler yapar.
Özellikle dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için, yerel yönetimler ve gönüllülerle iş birliği yaparak, bu bölgelerde Çocuk Kütüphanesi kurulması ve doğrudan çocuklara kitap gönderilmesi, dağıtılması konusunda faaliyetlerde bulunur.
Kanatlı Kediler Kitaplığı, çocuklara doğru düşünme becerilerinin kazandırılması için “Çocuklar İçin Felsefe” çalışmaları yapar.
Kanatlı Kediler Kitaplığı, ebeveynlere, çocuklar için nasıl kitap seçilecekleri, kitap okuma konusunda çocuklara nasıl yönlendirme yapacakları konusunda bilgilendirme yapar.